top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMarkéta Adamíková

Jak prodloužit certifikaci ICF ACC,PCC nebo MCC - video

Jako malý dáreček k dovršení mé funkce prezidentky české pobočky ICF - ICF Czech Charter Chapter jsem nahrála video s názvem "Jak prodloužit certifikaci ICF". Certifikace ACC, PCC i MCC mají platnost jen 3 roky a každé 3 roky je potřeba je prodloužit.


K prodloužení je potřeba nasbírat alespoň 40 hodin navazujícího vzdělání kouče (Continuing Coach Education - CCE) kreditů. 3 hodiny v oblasti etiky, dalších 21 v oblasti klíčových kompetencí (Core Competencies - CC) a zbylých 16 v oblasti klíčových kompetencí nebo rozvoje zdrojů (Resource Development - RD).


Pokud jste kouč/koučka s certifikací PCC/MCC a poskytovali jste nebo přijímali mentoring nebo supervize, můžete si nechat uznat až 10 hodin z oblasti mentorování a až 10 hodin z oblasti supervizí jako kredity klíčových kompetencí.


U certifikace ACC je požadováno alespoň 10 hodin mentorování každé 3 roky s mentorem, který má certifikaci ACC, kterou alespoň jednou prodloužil, nebo certifikaci PCC nebo MCC. Mentorování musí trvat alespoň 3 měsíce. Mentorování se zároveň započítává mezi hodiny klíčových kompetencí.




Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Certifikační systém ICF v kostce

Vytvořila jsem pro vás přehlednou prezentaci, která poskytuje základní informace o certifikačním systému International Coaching Federation (ICF), jako jsou: - Podmínky pro získání certifikace ICF - As

Yorumlar


Post: Blog2_Post
bottom of page