top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMarkéta Adamíková

Nová certifikační zkouška International Coaching Federation

IInternational Coaching Federation v tomto měsíci zveřejnila nové informace o nové certifikační zkoušce.

Pokud tedy budete usilovat o certifikaci: Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) nebo Master Certified Coach (MCC), budou vaše koučovací dovednosti hodnoceny podle nových požadavků na minimální koučovací dovednosti (ACC/PCC/MCC) a budete skládat novou znalostní zkoušku odpovídající updatovaným kompetencím.

Pokud vám ACC/PCC/MCC nic neříká, tak mohu trošku napovědět... Tuto certifikaci, vyjádřenou ve značkách za jmény (například Markéta Adamíková, PCC), se smějí prokazovat ti koučové, jejichž koučování odpovídá přísným požadavkům International Coaching Federation na kvalitu koučování. Tito koučové prošli náročným certifikačním procesem a pravidelně obnovují svou certifikaci. Každý stupeň certifikace odpovídá jiným zkušenostem, má jinou náročnost zkoušky a jiné požadavky na vzdělávání, které kouč musí před zkouškou absolvovat:

  • ACC - Associate Certified Coach - mohou používat koučové s minimálně 100 hodinami zkušeností a 60 hodinami vzdělávání.

  • PCC - Professional Certified Coach - 500 hodin zkušeností a 125 hodin vzdělávání.

  • MCC - Master Certified Coach - 2 500 hodin zkušeností a 200 hodin vzdělávání.

Koučové s certifikací ACC/PCC/MCC se hlásí nejen k zlatému standardu koučování, ale také k následování etického kodexu ICF.

Ověření platnosti certifikace konkrétního kouče/koučky můžete provést na stránce: https://coachingfederation.org/find-a-coach/verify-a-coach

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Certifikační systém ICF v kostce

Vytvořila jsem pro vás přehlednou prezentaci, která poskytuje základní informace o certifikačním systému International Coaching Federation (ICF), jako jsou: - Podmínky pro získání certifikace ICF - As

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page