top of page
Markéta Adamíková: Welcome

Jsem partnerkou pro ty, kteří tvoří svět

Individuální a týmové koučování pro vrcholové a střední manažery a podnikatele

Professional Certified Coach/ PCC ICF s více než        2 000 hodin zkušeností v koučování

Mentorování koučovacích dovedností při přípravě na certifikaci ACC(PCC

Prezidentka české pobočky International Coaching Federation

Mezinárodní zkušenost s koučováním lídrů z celého světa

Rozhled, lidský dotek a udržitelný dopad 

Můj koučovací styl je partnerský, založený na vědě a zaměřený na vaše sebe-poznání, na vaše hodnoty, smysl, pozitivní dopad, a vytváření takové budoucnost, kterou si přejete pro sebe, ostatní  i tento svět

2014 -2016 Dale Carnegie Training Česká republika - Výkonná ředitelka

2022 - 2024 International Coaching Federation Czech Charter Chapter - Prezidentka

 

20230621_080109.jpg

Koučování

Mezi mé hodnoty, nejen v koučování, patří autenticita, zvídavost, prostor pro to nejdůležitější a nejsmysluplnější, pozitivní dopad, radost z růstu a odvaha přijímat nové výzvy. Můj koučovací přístup je hřejivý, partnerský, založený na vědě. zaměřený na celou osobnost.

 

Koučování pro mě je:

- bezpečný prostor pro prozkoumávání vašich přesvědčení, vnitřní motivace, potřeb a přání, práci s vaším mindsetem a příběhy, na prozkoumání toho, co vám skutečně dává smysl,

- možnost propojit se s vašimi hodnotami, zaměřit se na vizi a vytvářet smysluplný a pozitivní dopad,

- cesta k tomu, jak být sám/sama sebou a vytvářet takovou budoucnost, kterou si přejete.

 

Mohu být vaší partnerkou v individuálním nebo týmovém koučování  v těchto oblastech:

- Vedení, motivace a koučování týmů, kdo jsem v roli lídra, vytváření pozitivního a smysluplného dopadu,

- Sebe-vědomění, sebe-důvěra, být naplno teď a tady, cesta k vnitřní pohodě a harmonii v neustále se měnícím světě,

- Autentická komunikace se stakeholdery, náročné rozhovory,

- Prostor a pozornost pro to nejdůležitéžitější a nejsmysluplnější, životní a pracovní harmonie,,

- Sdílená firemní/týmové vize, strategie a týmové role,

- Nalezení důvěry v sebe sama a v druhé,

- Práce s hodnotami, příběhy, přesvědčeními a sebe-poznáním, reflektivní praxe pro dlouhotrvající růst a resilienci.

 

V současné době vedu českou pobočku International Coaching Federation, věnuji se koučování vrcholových a středních manažerů, manažerek, podnikatelů a podnikatelek.

V roli mentorky podporuji kouče při přípravě na certifikace Associated Certified Coach, ACC a Professional Certified Coach, PCC.

Jako jedna z mála českých koučů mám zkušenost s koučováním lídrů z celého světa a absolvovala jsem mezinárodní vzdělávání přímo s myšlenkovými lídry v oboru. Neustále na sobě pracuji, absolvuji nové výcviky vedené špičkovými světovými vědci a procházím pravidelnou supervizí.

Markéta Adamíková: About
Markéta Adamíková: About

Koučování - Příběhy klientů

Koučování - Příběhy klientů

Dušan Šourek, Country Manager, Pandora

Markétu bych doporučil pro její profesní znalost řešené problematiky, hledání optimálních řešení problémových oblastí a díky její schopnosti klienta při koučinku opravdu podpořit.

Koučink měl vliv na stanovování priorit a jejich následné chronologické řešení, delegování jednotlivých aktivit na konkrétní podřízené, a na vyžadování si delegování aktivit z pozice office staff na pozice shop staff.

Na Markétě si vážím jejího profesionálního přístupu a vystupování, svoje povolání nepovažuje za pracovní příležitost, ale za součást svého života, ve které se chce neustále zlepšovat a dosahovat stále na vyšších cílů. 

dušan big.jpg
vladanbig.jpg

Vladan Zalejský, ředitel divize veřejná správa, Asseco Solutions

S Markétou jsme řešili, jak pomoci mému týmu středních manažerů pracovat s lidmi. Oceňuji její lidský pozitivní přístup a zapojenost s cílem jak připravit, tak dotáhnout společnou práci. Aktivně se zajímá i o výsledky, které její práce měla v praxi.

Petr Hojsák, finanční ředitel EURAMCO

Markéta je skutečný profesionál na svém místě. Absolvoval jsem s ní intenzivní program zaměřený na efektivní komunikaci, rozvoj emoční inteligence a zlepšení prodejních dovedností. Vždy byla excelentně připravena a naprosto nenásilnou formou mě přesvědčila, abych viděl své okolí zcela jinou, výrazně pozitivnější optikou. Nikdy mi nevnucovala své názory ani postoje, spíše efektivně usměrňovala tok mých myšlenek.

 

 

 

 

 

petr big.jpg
Markéta Adamíková: Services

Josef Maděra, Production Manager, Magna Bohemia

Markéta mě nakazila pozitivním myšlením a entusiasmem. Díky jejímu vysoce individualizovanému přístupu ze mě dostala přesně to, co jsem potřeboval a to přirozeně a nenásilně.
Je to skvělá koučka, mentorka a silná osobnost.

2B2B7606.jpg
eva2.png

Eva Howlings, founder of Learn.cz

"I knew that working with a coach could help me to clarify some goals.  What I didn't know was the process would be fun - and that I'd feel so 
energized about starting the (sometimes scary) process.
Marketa draws from a variety of approaches, choosing what works best for the individual.
Her presence is calming, and she makes you feel as though your success and happiness is the only thing  that's important in that moment.
She asks just the right questions, and has a reassuring way of unpacking 
your answers. It doesn't hurt that she's young, and bright, and as a  entrepreneurial spirit herself, she offers lots of insight into the  business world. It's been inspiring, working with Marketa." 

Markéta Adamíková: Services
Markéta Adamíková: About

Jsem hrdá na

Markéta Adamíková: Services

Certifikace Professional Certified Coach, PCC

 International Coaching Federation

Certifikace
DISC Practitioner Certifacation - Assesments 24 x 7

Transformační koučování - Coaching Systems
Týmové koučování - Global Team Coaching Institute Practitioner Level 2 

EMCC Accredited Team Coach / Practitioner Level

Již brzy - Vertical Development Certification - Vertical Development Institute ​

Zkušenosti

Prezidentka Czech Charter Chapter International Coaching Federation,  6/2022 - 6/2024

Výkonná ředitelka Dale Carnegie Training Česká republika, 2014 -2016


2 000+ hodin zkušeností s invididuálním koučování

100+ hodin mentorování koučovacích dovedností

Markéta Adamíková: HTML Embed
Mark%C3%A9ta%20Adam%C3%ADkov%C3%A1_final

Markéta v médiích

Snídaně, TV Nova

4. 5. 2023

O tom, co je a není koučování, významu certifikací v profesionálním koučování a o Mezinárodním týdnu koučování 2023

O podnikání a koučování v podcastu

Podnikatelka Kateřiny Haring

https://www.info.cz/podcasty/podnikatelka/podnikatelka-marketa-adamikova-podcast

Jak pracovat se svými silnými stránkami v časopisu Firemní vzdělávání

https://www.marketaadamikova.com/post/jak-objevit-silne-stranky-a-stavet-na-nich

bottom of page