top of page
Markéta Adamíková: Welcome

Jsem partnerkou pro ty, kteří tvoří svět

Individuální a týmové koučování vrcholové a střední manažery a podnikatele a experty ve svém oboru

Professional Certified Coach/ PCC ICF s více než      2 400 hodin zkušeností v koučování

Mentorování koučovacích dovedností při přípravě na certifikaci ACC(PCC

Prezident Past české pobočky International Coaching Federation

Mezinárodní zkušenost s koučováním lídrů z celého světa

Rozhled, lidský dotek a udržitelný dopad 

Můj koučovací styl je partnerský, založený na vědě a zaměřený na vaše sebe-poznání, na vaše hodnoty, smysl, pozitivní dopad, a vytváření takové budoucnost, kterou si přejete pro sebe, ostatní  i tento svět  Pracujeme s příběhy, metaforami a vizualizacemi tak, abychom objevili nové možnosti a akce, které můžete vyzkoušet.

2014 -2016 Dale Carnegie Training Česká republika - Výkonná ředitelka

2022 - 2024 International Coaching Federation Czech Charter Chapter - Prezidentka

 

share_prefix_jpg15_03_2024_19_56_28_rooOQ7312977871886876695.jpg

Koučování

Mezi mé hodnoty, nejen v koučování, patří autenticita, zvídavost, prostor pro to nejdůležitější a nejsmysluplnější, pozitivní dopad a tvořivost, radost z růstu a odvaha přijímat nové výzvy. Můj koučovací přístup je hřejivý, partnerský, založený na vědě. zaměřený na celou osobnost.

 

Koučování pro mě je:

- bezpečný prostor pro prozkoumávání vašich přesvědčení, vnitřní motivace, potřeb a přání, práci s vaším mindsetem a příběhy a metaforami, na prozkoumání toho, co vám skutečně dává smysl,

- možnost propojit se s vašimi hodnotami, zaměřit se na vizi a vytvářet smysluplný a pozitivní dopad skrze experimenty a aktivity/akce, které můžete vyzkoušet,

- cesta k tomu, jak být sám/sama sebou a vytvářet takovou budoucnost, kterou si přejete.

 

Mohu být partnerkou na vaší cestě v těchto oblastech.

Prostor a pozornost pro to nejdůležitější a nejsmysluplnější, životní a pracovní harmonie,, priority a  hodnoty, kam investovat a kam neinvestovat váš čas,

- Sebe-vědomění, sebe-důvěra, resilience, být naplno teď a tady - executive presence, cesta k vnitřní pohodě a harmonii v neustále se měnícím světě,
- Focus, priority, work-life balance nejen jako teorie, ale jako každoenní náplň,

- Práce s vaším mindsetem a představivostí pro aktivní vytváření přítomnosti, budoucnosti, vize, poslání a dopad, který si přejete,,

- Vedení, motivace a koučování týmů, kdo jsem v roli lídra,  nalezení důvěry v sebe-sama i v druhé, silné stránky a hodnoty v týmu,

- Z experta manažera, z manažera leaderem, zaměření na big picture a strategii,
- People-pleasing,, high bars, limity odpovědnosti, hranice

- Práce s příběhy, vizualizecemi a metaforami, prostor pro odpovězení se na své otázky a hledání cesty vpřed

 

Nedávno jsem dovršila mou roli prezidentky české pobočky International Coaching Federation,a nyní se naplno věnuji mému poslání - koučování a vytváření bezpečného prostředí, ve kterém mohou klienti lépe porozumět sami sobě i ostatním a nalézat cesty, jak sebe i tento svět posouvat ještě dále.
 

V roli mentorky podporuji kouče při rozvíjení jejich koučovacího umění a při přípravě na certifikace Associated Certified Coach, ACC a Professional Certified Coach, PCC.

Mám zkušenost s koučováním lídrů z celého světa a absolvovala jsem mezinárodní vzdělávání přímo s myšlenkovými lídry v oboru. a špičkovými vědci Neustále na sobě pracuji, absolvuji nové výcviky, procházím pravidelnou supervizí. i pravidelným koučováním.

Markéta Adamíková: About
Markéta Adamíková: About
Markéta Adamíková: Services

Koučování - Příběhy klientů

Peter Gaspar
VP Legal at Coupa Software,
previously The founder of Tesla's Global Data Privacy function

Before starting coaching sessions with Marketa, I was a bit skeptical about how a coach could help me but the past six months completely changed my mind. I wish I had worked with a coach years ago.

 

Marketa is a great coach who opened me up to explore my inner feelings and preferences, which was important in order to make changes.

 

Marketa not only helped me address those areas that I had wanted to improve, and develop deeper analytical skills to identify and respond to complex work situations, but I got clarity on my career goals for the next few years.

Dušan Šourek, Country Manager, Pandora

Markétu bych doporučil pro její profesní znalost řešené problematiky, hledání optimálních řešení problémových oblastí a díky její schopnosti klienta při koučinku opravdu podpořit.

Koučink měl vliv na stanovování priorit a jejich následné chronologické řešení, delegování jednotlivých aktivit na konkrétní podřízené, a na vyžadování si delegování aktivit z pozice office staff na pozice shop staff.

Na Markétě si vážím jejího profesionálního přístupu a vystupování, svoje povolání nepovažuje za pracovní příležitost, ale za součást svého života, ve které se chce neustále zlepšovat a dosahovat stále na vyšších cílů. 

dušan big.jpg
vladanbig.jpg

Vladan Zalejský, ředitel divize veřejná správa, Asseco Solutions

S Markétou jsme řešili, jak pomoci mému týmu středních manažerů pracovat s lidmi. Oceňuji její lidský pozitivní přístup a zapojenost s cílem jak připravit, tak dotáhnout společnou práci. Aktivně se zajímá i o výsledky, které její práce měla v praxi.

Petr Hojsák, finanční ředitel EURAMCO

Markéta je skutečný profesionál na svém místě. Absolvoval jsem s ní intenzivní program zaměřený na efektivní komunikaci, rozvoj emoční inteligence a zlepšení prodejních dovedností. Vždy byla excelentně připravena a naprosto nenásilnou formou mě přesvědčila, abych viděl své okolí zcela jinou, výrazně pozitivnější optikou. Nikdy mi nevnucovala své názory ani postoje, spíše efektivně usměrňovala tok mých myšlenek.

 

 

 

 

 

petr big.jpg

Josef Maděra, Production Manager, Magna Bohemia

Markéta mě nakazila pozitivním myšlením a entusiasmem. Díky jejímu vysoce individualizovanému přístupu ze mě dostala přesně to, co jsem potřeboval a to přirozeně a nenásilně.
Je to skvělá koučka, mentorka a silná osobnost.

2B2B7606.jpg
eva2.png

Eva Howlings, founder of Learn.cz

"I knew that working with a coach could help me to clarify some goals.  What I didn't know was the process would be fun - and that I'd feel so 
energized about starting the (sometimes scary) process.
Marketa draws from a variety of approaches, choosing what works best for the individual.
Her presence is calming, and she makes you feel as though your success and happiness is the only thing  that's important in that moment.
She asks just the right questions, and has a reassuring way of unpacking 
your answers. It doesn't hurt that she's young, and bright, and as a  entrepreneurial spirit herself, she offers lots of insight into the  business world. It's been inspiring, working with Marketa." 

Markéta Adamíková: Services
Markéta Adamíková: About

Jsem hrdá na

Markéta Adamíková: Services

Certifikace Professional Certified Coach, PCC

 International Coaching Federation

Certifikace
DISC Practitioner Certifacation - Assesments 24 x 7

Transformační koučování - Coaching Systems
Týmové koučování - Global Team Coaching Institute Practitioner Level 2 

EMCC Accredited Team Coach / Practitioner Level

Již brzy - Vertical Development Certification - Vertical Development Institute ​

Zkušenosti

Prezidentka Czech Charter Chapter International Coaching Federation,  6/2022 - 6/2024

Výkonná ředitelka Dale Carnegie Training Česká republika, 2014 -2016


2 200+ hodin zkušeností s invididuálním koučování

100+ hodin mentorování koučovacích dovedností

Markéta Adamíková: HTML Embed

Markéta v médiích

Snídaně, TV Nova

10,5,2024
O trendech v koučování, nejčastějších tématech,   o ověřování certifikací a o Mezinárodním týdnu koučování

Mark%C3%A9ta%20Adam%C3%ADkov%C3%A1_final

Snídaně, TV Nova

4. 5. 2023

O tom, co je a není koučování, významu certifikací v profesionálním koučování a o Mezinárodním týdnu koučování 2023

Dnes nemůžu, mám schůzku s koučem
Hospodářské noviny

https://archiv.hn.cz/c1-67322280-dnes-nemuzu-mam-schuzku-s-koucem

O podnikání a koučování v podcastu

Podnikatelka Kateřiny Haring

https://www.info.cz/podcasty/podnikatelka/podnikatelka-marketa-adamikova-podcast

Jak pracovat se svými silnými stránkami v časopisu Firemní vzdělávání

https://www.marketaadamikova.com/post/jak-objevit-silne-stranky-a-stavet-na-nich

bottom of page