top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMarkéta Adamíková

Fakta o koučování 4 - Koučování podporuje leadership...a jak to můžeme měřit

Že má koučování pozitivní vliv na leadership nebo-li vedení lidí je docela známým faktem, ale jakými důkazy lze toto tvrzení podpořit?


Nejprve můžeme zapátrat potom, jak změny vnímá po koučování sám klient. Podle The Insitute of Coaching, kterého jsem členkou, vnímá více než 70 % klientů zlepšenou výkonnost v práci, pokles prokrastinace, zlepšení vztahů i komunikačních dovedností.


Co když nás ale kromě vnitřních změn zajímá i to, jak jdou změny projevují "navenek"?

Jedním z nejefektivnějších nástrojů pro zachycení "vnějších" změn je 360-stupňová zpětná vazba. Kromě toho, že nám ukazuje "odezvu" toho, jak lídr komunikuje a motivuje svůj tým, přináší nám i představu o tom, jak jeho vystupování vnímají jeho kolegové, nadřízení a další stakeholdeři.

A to, že koučování dokáže ovlivnit i to, jak lídra vnímá jeho okolí, prokázal právě Sean O'Connor, kterého znáte z předchozích příspěvků. Ve své studii vypočítal, že leadership skóre se u koučovaných zlepšilo o více než 6 % oproti skóre před koučováním.


Proto, abychom odhalili, jak koučování ovlivňuje náš leadership, můžeme také nahlédnout do výzkumu Sally Bonneywell, která zkoumala dopady koučování u lídryň (žen-lídrů) v globální korporacích.

Její výzkum potvrdil příznivý vliv koučování na:


Sebe-vědomí - Koučování může přinášet ještě větší pochopení pro nás samotné a proto, jak ovlivňujeme a motivujeme ostatní.

V čem jsou ostatní jiní a co potřebují jinak než vy?


Sebe-důvěru - Koučování může přinášet nejen zvýšení sebe-důvěry, ale i zmenšit naše vnitřní bubáky - sebe-limitující myšlenky a přesvědčení.

Kdybyste měli o trošku větší sebe-důvěru, co by se změnilo ve vedení/motivaci vašeho týmu?


Sebe-vedení - Nevedeme jen ostatní, ale i sebe. To, jaké očekávání máme sami od sebe, jak přistupujeme k úkolům a cílům, ovlivňuje to, jaké očekávání klademe na ostatní. (Především máme-li sklony k perfekcionalismu.)

Jaké realistické očekávání můžete mít sami od sebe a ostatních?


Styl vedení - V rámci koučování můžeme ještě lépe pochopit, jak opravdu vedeme ostatní a jak se svým přístupem k vedení a motivací ostatních můžeme pracovat.

Co se vám už teď daří v motivaci vašeho týmu? Jak to můžete ještě efektivněji používat v budoucnosti?


Vztah s přímým nadřízeným - Koučování umožňuje ještě lépe pochopit náš vztah s přímým nadřízeným. Tento vztah je nejen jednou ze základních os engagementu, ale ovlivňuje i naše kariérní cíle a sebe-vědomí a často nám poskytuje vzor, jak vést ostatní nebo jak je naopak nevést...

V čem můžete být negativním vzorem pro ostatní?


Vztah ke konfliktům - Koučování pomáhá překonat naše vnitřní obavy z konfliktů a vnitřního vyčerpání, které nám přináší. Pomáhá vytvářet konstruktivnější a pozitivnější přístup nejen ke konkrétní situaci, ale ke konfliktům jako celku.

Na které situaci si budete moci vyzkoušet, jak přistupujete konfliktům?


Vztah k moci - Koučování nám pomáhá pochopit, jaké postoje máme k hierarchii a nastavit zdravý postoj k moci.

Co ovlivňuje, jak vnímáte moc/hierarchii/vedení?


Vztah k osobními životu - Téma jako work-life balance, oddělení pracovního a osobního života a rovnováha mezi práci a péčí o rodinu rychle nabývají na významu a tak nnám koučování může nejen pomoct se v těchto tématech zorientovat, ale i najít i "cestu ven" v souladu s našimi hodnotami a přesvědčeními.

Co z toho, co se vám daří v osobním životě, můžete použít v práci nebo naopak?


I když nám výzkumy o koučování přináší nemalou inspiraci, nemůžou nahradit zkušenost s koučováním na vlastní kůži. S námi si můžete vytvořit vaši vlastní případovou studii. Jedním z unikátních přínosů projektu Kouč.ink je schopnost vizualizovat změny v leadershipu, engagementu nebo well-beingu nejen před a po koučování ale i v jeho průběhu.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Certifikační systém ICF v kostce

Vytvořila jsem pro vás přehlednou prezentaci, která poskytuje základní informace o certifikačním systému International Coaching Federation (ICF), jako jsou: - Podmínky pro získání certifikace ICF - As

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page