top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMarkéta Adamíková

Jak obnovit certifikaci International Coaching Federation

Mnoho koučů se ptá, co je potřeba udělat pro obnovení certifikace International Coaching Federation. Certifikace se obnovuje každé 3 roky a její obnova má různé podmínky pro různé stupně certifikací:

Associate Certified Coach (ACC): Absolvování alespoň 40 hodin dalšího vzdělávání koučů (CCE) během tohoto období. Z požadovaných 40 hodin CCE: 10 hodin mentoringu v koučování se mentorem koučem* po dobu minimálně tří měsíců. alespoň 24 hodin CCE musí být v oblasti klíčových kompetencí (CC), alespoň tři (3) z těchto hodin musí být z etiky koučování (koučové mohou získat hodiny z etiky koučování absolvováním bezplatného online kurzu ICF o etice). zbývajících 16 hodin může být z oblasti rozvoje zdrojů (RD). Mentor kouč musí mít alespoň takovou úroveň certifikace, jakou obnovujete. U mentorů s certifikací ACC je požadavkem, aby již měli alespoň jednou obnovenou svou certifikaci.

Professional Certified Coach (PCC) a Master Certified Coach (MCC): Absolvování alespoň 40 hodin dalšího vzdělávání koučů (CCE) během tohoto období. Z požadovaných 40 hodin CCE: alespoň 24 hodin CCE musí být v oblasti klíčových kompetencí (CC), alespoň tři (3) z těchto hodin musí být z etiky koučování (koučové mohou získat hodiny z etiky koučování absolvováním bezplatného online kurzu ICF o etice). zbývajících 16 hodin může být z oblasti rozvoje zdrojů (RD).

Až 10 hodin mentorování v koučování (poskytování nebo přijímání) a zároveň až 10 hodin supervizí v koučování (poskytování nebo přijímání) lze započítat jako kredity za základní kompetence (CC).


Až 10 hodin mentorování v koučování (poskytování nebo přijímání) a zároveň až 10 hodin supervizí v koučování (poskytování nebo přijímání) lze započítat jako kredity za základní kompetence (CC).


Jak lze sbírat hodiny dalšího vzdělávání koučů?

  • Až 10 hodin mentorování v koučování (poskytování nebo přijímání) a zároveň až 10 hodin supervizí v koučování (poskytování nebo přijímání) lze započítat jako kredity za základní kompetence (CC).

  • Pokud jste členem/členkou International Coaching Federation, můžete zdarma absolvovat webináře v angličtině na The ICF Learning Portal: https://learning.coachingfederation.org/ Naleznete zde webináře například na témata vědy v koučování, týmového koučování, supervize v koučování, kariérního koučování, executive a leadership koučování, interního koučování a mnoho dalšího. Pokud nejste členem/členkou, lze si přístup k těmto webinářům zakoupit.

  • Pokud jste členem/členkou české pobočky International Coaching Federation, můžete zdarma navštěvovat tzv. SIGy, akreditované vzdělávací webináře, a získat hodiny CC/RD za jejich absolvování. Pokud nejste členem/členkou, lze si přístup k těmto webinářům zakoupit.

  • Můžete také využít vyhledávací servis ve vzdělávání na stránkách International Coaching Federation: https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/find-education a vyhledat kurzy, které mají akreditaci CCE. Tyto kurzy jsou sice placené, ale prošly akreditačním procesem ICF, který ověřil jejich kvalitu. Výběr je velký, a proto si můžete vybrat kurz, který obohatí vaši koučovací praxi, rozvine vaše koučovací dovednosti nebo obojí. International Coaching Federation také pravidelně pořádá konference, které představují nové trendy v koučování a jsou bohatým zdrojem hodin CC/RD.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Certifikační systém ICF v kostce

Vytvořila jsem pro vás přehlednou prezentaci, která poskytuje základní informace o certifikačním systému International Coaching Federation (ICF), jako jsou: - Podmínky pro získání certifikace ICF - As

O koučování v podcastu Podnikatelka

Chtěla bych poděkovat Kateřině Haring za pozvání do podcastu Podnikatelka, kde jsem měla příležitost mluvit o podnikání a koučování. Náš společný rozhovor si můžete poslechnout na: https://www.info.cz

Post: Blog2_Post
bottom of page