top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMarkéta Adamíková

Jak obnovit certifikaci International Coaching Federation

Mnoho koučů se ptá, co je potřeba udělat pro obnovení certifikace International Coaching Federation. Certifikace se obnovuje každé 3 roky a její obnova má různé podmínky pro různě stupně certifikací:)


Associate Certified Coach (ACC)

Absolvování alespoň 40 hodin dalšího vzdělávání koučů (CCE) během tohoto období.

Z požadovaných 40 hodin CCE:

10 hodin mentoringu v koučování se mentor koučem* po dobu minimálně tří měsíců.

alespoň 24 hodin CCE musí být v oblasti klíčových kompetencí (CC) ,

alespoň tři (3) z těchto hodin musí být z etiky koučování. (koučové mohou získat hodiny z etiky koučování absolvováním bezplatného online kurzu ICF o etice).

zbývajících 16 hodin může být z oblasti rozvoje zdrojů (RD).

Mentor kouč musí mít alespoň takovou úroveń certfikace, jakou obnovujete. U mentorů s certifikací ACC je požadavkem, aby už měli alespoň jednou obnovenou svou certifikaci.Professional Certied Coach (PCC) a Master Certified Coach (MCC),

Absolvování alespoň 40 hodin dalšího vzdělávání koučů (CCE) během tohoto období.

Z požadovaných 40 hodin CCE:

alespoň 24 hodin CCE musí být v oblasti klíčových kompetencí (CC) ,

alespoň tři (3) z těchto hodin musí být z etiky koučování. (koučové mohou získat hodiny z etiky koučování absolvováním bezplatného online kurzu ICF o etice).

zbývajících 16 hodin může být z oblasti rozvoje zdrojů (RD).


Až 10 hodin mentorování v koučování (poskytování nebo přijímání) A zároveň až 10 hodin supervizí v koučování (poskytování nebo přijímání) lze započíat jako kredity za základní kompetence (CC).


Jak lze sbírat hodiny dalšího vzdělávání koučů?

- Až 10 hodin mentorování v koučování (poskytování nebo přijímání) A zároveň až 10 hodin supervizí v koučování (poskytování nebo přijímání) lze započíat jako kredity za základní kompetence (CC).

- Pokud jste členem/členkou International Coaching Federation, můžete zdarma absolvovat webináře v angličitině na The ICF Learning Portal: https://learning.coachingfederation.org/ Naleznete zde webináře například na téma věda v koučování, týmové koučování, supervize v koučování, kariérní koučování, executive a leadership koučování, interní koučování a mnoho dalšího. Pokud členkou/členem nejste, lze si přístup k těmto webinářům zakoupit.

- Pokud jste členem/členkou české pobočky International Coaching Federation, můžete zdarma navštěvovat tzv. SIGy, akreditované vzdělávací webináře a získat CC/RD hodiny za jejich absolvování. Pokud členem/členkou nejste, lze si přístup k těmto webinářům zakoupit.

- Můžete také využít vyhledávací servis ve vzdělávání na stránkách International Coaching Federation: https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/find-education

a vyhledat kurzy, které mají akreditaci CCE. Tyto kurzy jsou sice placené, ale prošli akreditačním procesem ICF, který ověřil jejich kvalitu. Výběr je velký, a proto si můžete vybrat kurz, který obohatí vaši koučovací praxi, zase o kus rozvine vaše koučovací dovednosti nebo obojí:) International Coaching Federation také pravidelně pořádá konference, které představují nové trendy v koučování a které jsou také bohatým zdrojem CC/RD hodin...


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Chtěla bych poděkovat Kateřině Haring za pozvání do podcastu Podnikatelka, kde jsem měla příležitost mluvit o podnikání a koučování. Náš společný rozhovor si můžete poslechnout na: https://www.info.cz

Post: Blog2_Post
bottom of page